Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (YŞEY) Projesi

Başlama Tarihi: Mayıs 2017

2003 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çocuklara yönelik uygulanan Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) Programı’nın kapsamı 2017 yılı itibarıyla genişletilerek; Program, Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) Birimi, ABD Nüfus, Mülteciler ve Göç Dairesi (ABD-PRM) ve Norveç Hükümetinin finansmanı ve UNICEF iş birliğiyle Türkiye’deki farklı uyruklu çocuklara yönelik olarak uygulanmaya başlanmıştır.

YŞEY Projesi; Avrupa Birliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Kızılay ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülmektedir.

Proje kapsamında sunulan nakit yardımlarla, çocukların okula erişimlerinin ve düzenli devam edebilmelerinin sağlanması amaçlanmıştır. YŞEY Projesi çerçevesinde yapılan ödemeler, anaokulundan 8. sınıfa kadar kız çocuklarına aylık 100 TL, erkek çocuklarına aylık 90 TL olarak; lise (9. – 12. sınıf arası) çağındaki kız çocuklarına aylık 150 TL, erkek çocuklarına ise aylık 130 TL olarak belirlenmiştir.

Proje kapsamında iki aylık periyodlarda yapılan ödemeler okula düzenli devam etme şartına bağlıdır. Okula devam edilen aya dair ödemenin hak edilebilmesi için o ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapılmaması (%80 veya daha yüksek bir devamlılık oranı sağlanması) gerekmektedir. Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları tarafından, YŞEY’den faydalanan çocuklara yönelik koruma süreçleri de yürütülmektedir. Türkiye genelinde çocuk koruma özelinde ofisler bulunmaktadır. Proje kapsamında devamsızlık yapan çocukların belirlenmesi, koruma kapsamındaki risklerinin belirlenmesi ve takip edilmesi süreçleri hassasiyetle gerçekleştirilmektedir.

Hızlandırılmış Eğitim Programı (HEP)

Eğitim süreçlerinden uzak kalmış veya örgün eğitim imkanlarına erişemeyen Suriyeli ve diğer uyruklardan çocukların Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemine dahil edilmesini öngören HEP, YŞEY Projesi kapsamında uygulanmaktadır. Hızlandırılmış Eğitim Programı ile eğitimlerine devam eden çocuklar, aynı zamanda Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı Projesinden de yararlanabilmektedir.


Hızlandırılmış Eğitim Programı (HEP) kapsamında 2023 yılı Ekim ayı itibariyle 122 erkek, 107 kız öğrenci olmak üzere toplamda 229 öğrenciye destek olunmuş; bir ödeme dönemi için kişi başı 150 TL yardım yapılmıştır.456.132 kişi

Programdan En Az Bir Defa Yardım Alan Yararlanıcı Sayısı

%51 kız %49 erkek

Yararlanıcıların Cinsiyet Dağılımı

2.730.738.595,00 ₺

Mayıs 2024 Ayı Yararlanıcılara Ödenen Tutar

Bize Ulaşın


KIZILAYKART

Platformu

Mesajınız gönderildi, teşekkür ederiz.