Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı
(T-SUY) Projesi

Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı (T-SUY) Projesi, Türkiye’de Geçici Koruma, Uluslararası Koruma, Uluslararası Koruma Başvuru Statüsü veya İnsani İkamet İzni ile bulunan “en kırılgan” kesimlerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine destek olmak üzere hazırlanmış nakit temelli bir destek projesidir.

Tüm finansmanı Avrupa Birliği tarafından karşılanan T-SUY Projesi, engellilik durumu olan ya da hane içi demografik nedenlerle çalışma hayatına yönlendirilemeyeceği tespit edilen kişilere yönelik hazırlanmıştır.

Proje kapsamında, yetkili devlet hastanelerinden alınan “Engellilik Sağlık Kurulu Raporu” veya “Çocuklar için Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)” ile tam bağımlılık durumları ibraz edilen yararlanıcılara, ek nakit desteği de sağlanmaktadır.

Proje kriterlerini karşılayan yararlanıcı hanelere temin edilen KIZILAYKART’a, hane bireylerinin gıda, barınma ve giyim gibi temel ihtiyaçlarını onurlu bir şekilde karşılayabilmeleri için her ay, nakit yardım oluşturulur. Yararlanıcılar nakit yardımlarını, ATM'lerden çekebilir ve/veya POS cihazları aracılığıyla alışveriş ihtiyaçlarında kullanabilir.

Proje’nin faydalanıcılar üzerindeki etkisi, sahada düzenli olarak yapılan izleme ve değerlendirme faaliyetleriyle takip edilmekte; hedefleme ve destek tutarına ilişkin kararlar, Proje ortakları tarafından bu çalışmaların da sonuçlarına göre alınmaktadır.

Proje donörüne ve faydalanıcılara yönelik hesap verebilirlik ve şeffaflık, T-SUY Projesi’nin temel taşlarından biridir.

T-SUY Projesi, tüm finansmanı Avrupa Birliği tarafından karşılanan Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımları (YSUY) Programı altında yürütülmekte; yardımlar KIZILAYKART platformu üzerinden, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk Kızılay iş birliğinde iletilmektedir. Proje, Göç İdaresi Başkanlığı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir.

373.236 kişi

Düzenli Nakit Yardımı Alan Kişi Sayısı

6.6 milyar ₺

Yararlanıcılara Ödenen Toplam Tutar

%54 kadın %46 erkek

Yararlanıcıların Cinsiyet Dağılımı

303 milyon ₺

Haziran 2024 Ayı Yararlanıcılara Ödenen Tutar

Bize Ulaşın


KIZILAYKART

Platformu

Mesajınız gönderildi, teşekkür ederiz.