Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı
(T-SUY) Projesi

Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı (T-SUY) Projesi, iş gücüne yönlendirilme anlamında dezavantajlı olan, “en kırılgan” durumdaki grupların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine yönelik hazırlanmış nakit temelli bir destek projesidir.

Geçim kaynaklarına yönlendirilemeyen, en kırılgan durumda olan ve kimlik numarası 99 ile başlayan Geçici Koruma Statüsü Sahiplerinin / Uluslararası Koruma Statüsü Sahiplerinin / Uluslararası Koruma Başvurusu Sahiplerinin ve İnsani İkamet İzni olan yabancıların projeye dahil edilmesi hedeflenmektedir.

T-SUY Projesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Proje, KIZILAYKART Platformu aracılığı ile yürütülmekte ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) ile Göç İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenmektedir.

Proje kapsamındaki tam bağımlı engelli yararlanıcılara, durumlarını yetkili devlet hastanelerinden alınacak Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporu / Çocuklar için Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) ibraz etmek şartı ile ilave nakdi yardım da sağlanmaktadır.

372.951 kişi

Düzenli Nakit Yardımı Alan Kişi Sayısı

4.4 Milyar ₺

Yararlanıcılara Ödenen Toplam Tutar

%54 kadın %46 erkek

Yararlanıcıların Cinsiyet Dağılımı

187 Milyon ₺

Ekim 2023 Ayı Yararlanıcılara Ödenen Tutar

Bize ulaşın


KIZILAYKART

Nakit Temelli Destek Programları

Mesajınız gönderildi, teşekkür ederiz.